Strategija za mlade Občine Litija v pripravi tudi s pomočjo Klišeja

Letos poteka intenzivna priprava občinskega dokumenta Strategije za mlade, ki temelji na realnih potrebah mladih, ki jih ugotavljamo s pomočjo ankete, delavnic z mladimi in organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi, plakati po mestu itd. Kar dve iz šestčlanske komisije sta predstavnici Klišeja, ki zaradi aktivnosti v lokalnem študentskem klubu zagotavljata pomembno zagovorništvo interesa študentov in študentk, dijakov in dijakinj in mladih.

V letu 2021 so v občini Litija sprejeli odlok o mladini, ki predvideva tudi sprejem t. i. Strategije za mlade. V namen kvalitetne izdelave strategije se je, kot posvetovalno telo župana, v mesecu septembru oblikovala Komisija za mlade, ki koordinira proces izdelave in sprejema omenjenega dokumenta.

Komisijo sestavljajo predstavniki mladinskih organizacij, občine, občinskega sveta in zainteresirane javnosti. V komisiji sta kar dve predstavnici Klišeja: Danijela Sitar, podpredsednica komisije, bivša predsednica Kluba litijskih in šmarskih študentov in Ema Vavtar, sedanja predsednica. Ostali člani so: predsednik komisije Aljaž Zupan, Tjaša Vidergar, Ivan Matijevič in Kaja Mlakar Agrež. Komisija je imenovana za čas mandata župana.

Več o poteku dela si lahko prebereš na občinski spletni strani: https://www.litija.si/objava/631632


Dodaj svoje mnenje tudi ti! Kako?
Preko anketnega vprašalnika. Odgovore zbiramo do srede, 25. maja 2022 (dosegljiv je na naslovu https://bit.ly/3FmowEG).
Delavnice oz. posveti z mladimi, ki bodo organizirani v torek 24. maja ob 18.00 v KRESNICAH, v sredo, 25. maja ob 18.00 na občini LITIJA in v petek 27. maja ob 19.00 na DOLAH.