O klubu

KDO SMO?

Klub litijskih in šmarskih študentov je neprofitna in nevladna študentska organizacija za vse
študente in dijake v Upravnih enotah Litija in Šmartno pri Litiji. Deluje že od leta 1997 s
sedežem v starem mestnem jedru Litije. Članstvo v naši organizaciji je brezplačno.

POSLANSTVO

Vsem članom zagotavljamo množico načinov za nižanje stroškov študija in kvalitetno
preživljanje prostega časa. Tako jim nudimo možnosti in priložnosti za dodatno neformalno
izobraževanje, jih ozaveščamo o izzivih, ki jih današnja družba postavlja mladim in jih na te
izzive ustrezno pripravimo. Prav tako pa jim preko različnih aktivnosti ponujamo prostor za
sprostitev, osebnostni razvoj, uresničitev njihovih idej ter spodbujamo njihovo ustvarjalnost,
športni duh, podjetništvo, nacionalno in mednarodno mobilnost ter sodelovanje z mladimi v
lokalni skupnosti, regiji, državi, Evropi in svetu.