Vizija in poslanstvo

Klub litijskih in šmarskih študentov je neprofitna in nevladna študentska organizacija za vse študente in dijake v Upravnih enotah Litija in Šmartno pri Litiji. Deluje že od leta 1997 s sedežem v starem mestnem jedru Litije. Članstvo v naši organizaciji je brezplačno.

 

Vizija

Klub Kliše bo najpomembnejša organizacija za mlade v lokalnem okolju. Postali bomo vidna in prepoznavna študentska organizacija, ki spodbuja aktivnosti mladih. Ustvarili bomo prostor, kjer se mladi počutijo sprejeti in lahko razvijejo in uresničijo svoje ideje. Z generiranjem inovativnih rešitev bomo povzročili trajnostne spremembe v lokalnem okolju. Mladim iz lokalnega okolja bomo omogočili participacijo in aktivnosti v mreži mednarodnih dogodkov. S povezovanjem z ostalimi organizacijami bomo postali pomemben akter v lokalni skupnosti. Še naprej bomo omogočali pestro ponudbo neformalnih znanj in kompetenc, ki bodo spodbujale tudi trajnostni razvoj.

Poslanstvo

Vsem članom zagotavljamo množico načinov za nižanje stroškov študija in kvalitetno preživljanje prostega časa. Tako jim nudimo možnosti in priložnosti za dodatno neformalno izobraževanje, jih ozaveščamo o izzivih, ki jih današnja družba postavlja mladim in jih na te izzive ustrezno pripravimo. Prav tako pa jim preko različnih aktivnosti ponujamo prostor za sprostitev, osebnostni razvoj, uresničitev njihovih idej ter spodbujamo njihovo ustvarjalnost, športni duh, podjetništvo, nacionalno in mednarodno mobilnost ter sodelovanje z mladimi v lokalni skupnosti, regiji, državi, Evropi in svetu.