Ekipa

UPRAVNI ODBOR

Ema Vavtar
predsednica
, študentka turizma

 

Sara Rozina
podpredsednica
, študentka fizioterapije

 

Neža Murn
blagajničarka
, študentka farmacije

 

Mitja Juvan
tajnik
, študent družboslovne informatike

 

Neža Stopar Koprivnikar
svetnica
, mentorica dijakov, študentka fizike in matematike, dvopredmetni učitelj

 

NADZORNA KOMISIJA

Danijela Sitar
članica nadzorne komisije
, študentka slovenistike, primerjalne književnosti in literarne teorije

 

Manca Murn
članica nadzorne komisije
, študentka matematike

 

Ana Poglajen
članica nadzorne komisije, študentka vodarstva in okoljskega inženirstva


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Emilija Meserko 
članica disciplinske komisije, študentka arhitekture

 

Lana Bercieri Povše
članica disciplinske komisije, študentka biologije

 

Jona Brodar
članica disciplinske komisije, študentka logopedije in surdopedagogike

 

foto: Anže Malis
grafično oblikovanje: Emilija Meserko