Ekipa

UPRAVNI ODBOR

Jasna Sitar
Predsednica, Član UO

Študentka geografije

Danijela Sitar
Podpredsednica, Član UO

Študentka slovenistike, primerjalne književnosti in literarne teorije

Gregor Laharnar
Blagajnik, Član UO

Študent tELEKOMUNIKACIJ

Marjan Gracar
Tajnik, Član UO

Študent urbanizma

Rok Retar
Svetnik, Član UO

Študent računalništva

NADZORNI ODBOR

Ana Poglajen
Član NO

Študentka

Blerim Ramadani
Član NO

Študent

Suzana Kužnik
Član NO

Študentka informacijske varnosti

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Jan Trdin
Član DK

Študent sinologije

Klara Avsec
Član DK

Študentka računalništva in informatike

Emilija Meserko
Član DK

Študentka arhitekture