Ekipa

UPRAVNI ODBOR

Danijela Sitar
predsednica
, študentka slovenistike, primerjalne književnosti in literarne teorije

Ema Vavtar
podpredsednica
, študentka turizma
Neža Murn
blagajničarka
, študentka farmacije

Vid Tilia
tajnik
, študent geografije in zgodovine
Neža Stopar Koprivnikar
svetnica
, mentorica dijakov, študentka fizike in matematike, dvopredmetni učitelj

 

NADZORNA KOMISIJA

Jasna Sitar
članica nadzorne komisije
, študentka geografije

Manca Murn
članica nadzorne komisije
, študentka matematike

Ana Poglajen
članica nadzorne komisije, študentka vodarstva in okoljskega inženirstva


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Anže Malis 
član disciplinske komisije, študent grafičnih in interaktivnih komunikacij
Manca Planinšek 
članica disciplinske komisije, študentka socialnega dela

Erika Horvat,
članica disciplinske komisije, študentka socialne mreže

foto: Anže Malis
grafično oblikovanje: Emilija Meserko