Ekipa

UPRAVNI ODBOR

Danijela Sitar

predsednica, študentka slovenistike, primerjalne književnosti in literarne teorije
Neli Mlinar
podpredsednica, študentka anglistike, primerjalne književnosti in literarne teorije
Neža Murn
blagajničarka, študentka farmacije

Vid Tilia
Tajnik, študent geografije in zgodovine
Rok Retar
Svetnik, mentor dijakov, študent računalništva

NADZORNA KOMISIJA

Jasna Sitar
Član NK, študentka geografije

Ema Vavtar
Član NK, študentka turizma
Ana Poglajen
Član NK, študentka vodarstva in okoljskega inženirstva

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Anže Malis, član DK, študent grafičnih in interaktivnih komunikacij
Manca Planinšek, član DK, študentka socialnega dela
Erika Horvat, član DK študentka socialne mreže

foto: Anže Malis