Spoznaj metodo – trening mladinskih delavcev na Arubi

Maj 2022: Učimo se celo življenje, vsi, ki se ukvarjamo z mladinskim delom, pa vemo, da se slej ko prej spoprijemamo tudi z metodami neformalnega učenja. Za kaj gre, kakšne so, kako jih implementirati v svoje delo? Vse to so vprašanja, na katera iščemo odgovore na treningu za mladinske delavce na Arubi. Poleg aktivistk Klišeja, ki predstavljamo Slovenijo, se v iskanju novih metod družimo z mladinskimi delavci iz Sint Maartena (Caribbean Education and Culture found), Anguille (Abba’s house), Severne Makedonije (Assoc. For democratic initiatives), Hrvaške (Drone), Srbije (Center for culture and education) in domačini, Arubčani (CEDE Aruba).

Udeleženci treninga spoznaj metodo (meet the method)

Z udeleženci spoznavamo neformalno učenje, izmenjujemo dobre prakse, delimo, kako je mladinsko delo urejeno v različnih državah in kaj vse je potrebno še postoriti na tem področju. Mreženje pa mogoče prinese še kakšno aktivnost Karibskem otočju.

Urnik treninga spoznaj metodo (meet the method)

Te zanima sodelovanje v mednarodnih projektih? Pridruži se Klišeju!