Študentski boni

Študentska prehrana logo

Pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane ni več geografskih omejitev v okviru Slovenije. Subvencijo lahko koristiš pri katerem koli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji ne glede na kraj študija.

Prvi vpis v sistem subvencionirane študentske prehrane (SŠP)

Postopek vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane poteka po naslednjem postopku:

  • Najprej preko portala www.studentska-prehrana.si opraviš spletno prijavo (izbereš »Oddaj prijavo za prvi vpis tukaj«, vpišeš vse potrebne osebne podatke, potrdiš s klikom na »Nadaljuj«).
  • Zapišeš si številko prijavnice, ki se izpiše v zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO zglasiš na najbližji točki SŠP (seznam točk SŠP si lahko ogledaš tukaj).
  • S seboj prineseš osebni dokument, dokazilo o statusu za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon. Registracijo v sistem subvencionirane prehrane lahko uredi samo referent na točki SŠP in ni možna preko interneta ali pošte.
  • Na točki SŠP moraš pri podatkih obvezno vpisa tudi naslov svoje elektronske pošte, ker je ta hkrati tudi tvoje uporabniško ime za aktiviranje računa na spletni strani www.studentska-prehrana.si.
  • Referent natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij prek spletne strani www.studentska-prehrana.si (izbereš aktivacijo računa – polje »račun aktivirate tukaj«).

 

Podaljšanje upravičenosti do subvencij za subvencionirano študentsko prehrano

Najprej se moraš oglasiti na katerikoli točki SŠP, kamor prineseš tudi potrdilo o vpisu za študijsko leto ali študentsko izkaznico, ki ima veljavno nalepko za tekoče študijsko leto. Vsak mesec ti pripada toliko subvencij, kot je delovnih dni. Na dan lahko izkoristiš dve subvenciji v razmahu štirih ur. Subvencije lahko koristiš med 8. uro zjutraj in 20. uro zvečer.

Pred in po omenjenem času subvencije ni mogoče uveljavljati. Prav tako nimaš pravice do subvencioniranega obroka v času med 15. julijem in 15. avgustom. Ponudnike in ostale informacije najdeš na: www.studentska-prehrana.si.

Kontakti vodij prehrane: