Razpis kandidature za svetnika Zveze ŠKIS in ŠOLS ter vabilo na letni zbor članov 2018

VABILO NA LETNI ZBOR ČLANOV 

Upravni odbor Kluba litijskih in šmarskih študentov vabi na redni letni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 15. 12. 2018, v klubskih prostorih, s pričetkom ob 18.00. Vabljeni!

celotno vabilo z dnevni redom v priponki: Vabilo na zbor članov 2018

Razpis za svetnika ŠOLS

“- Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis. Volitve bodo v soboto, 15. 12. 2018 od 18.00 dalje v klubskih prostorih. Kandidati za svetnika Sveta ŠOLS  morate vložiti kandidaturo tako, da jo pošljete na sedež Kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«).-”

celoten razpis  v priponki: Razpis-kandidature-za-svetnika-ŠOLS 2018

Razpis za svetnika ŠKIS

“-Kandidat za svetnika Sveta zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Volitve bodo v soboto, 15. 12. 2018 od 18.00 dalje v klubskih prostorih. Kandidati za svetnika Sveta zveze ŠKIS morate vložiti kandidaturo tako, da jo pošljete na sedež kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).-”

celoten razpis  v priponki: Razpis-kandidature-za-svetnika-Zveze-ŠKIS 2018