Pandemija, ki spreminja (angleški) jezik

Nekatere spremembe, s katerimi je v naše vsakdanje življenje vdrla pandemija, kot so obvezno nošenje maske in delo od doma, so zelo očitne, nekatere pa se dogajajo skoraj neopazno. Ena izmed takšnih sprememb se dogaja tudi v jeziku, saj je jezik vsespreminjajoča se kategorija, ki se aktivno odziva na spremembe v družbi. 

Obskurna terminologija je postala del zavesti

Včasih so izraze kot so “flatten the curve” in “social distancing” uporabljali predvsem epidemiologi in znanstveniki v svojih raziskavah, z izbruhom pandemije pa so ti izrazi prišli v splošno uporabo. Pogosto se zgodi, da ljudje akademske izraze uporabljajo samo v času, ko so ti relevatni, nato pa nanje pozabijo, včasih pa besede velikih dogodkov postanejo del vsakdanjega besedišča. Pogosteje se ohrani raba izrazov, ki nastanejo na novo. Zaznamujoči dogodek druge svetovne vojne je na primer ohranil besedo clobber, ki pomeni razbiti ali pretepsti in so jo iznašli vojaški piloti. 

Skupaj z močjo besed

Na novo iznajdene besede sredi krize pa ne služijo samo svojemu prvotnemu namenu, da nas opozarjajo in obveščajo. Pogosto ponovljene fraze s šaljivim podtonom nas namreč pomagajo opomniti, da v tej krizi nismo sami. To so na primer neologizmi kot so quarantini, združitev besed quarantine in martini, ena od pijač, ki lajšajo posledice samoizolacije, zoombombing, ki pomeni nepričakovan vdor na zasebni konferenčni video klic, beseda coronnials, ime za generacijo otrok, ki bo sledila času samoizolacije in doomscrolling, slengovski izraz za pretirano branje distopičnih novic. Do množične uporabe teh novih besed prihaja tudi zaradi njihove razširjenosti prek socialnih omrežij.

Zgodovinska revizija slovarjev 

Slovarji kot sta Merriam Webster in Oxford sta v zadnjem času zaznala velik porast iskanja besed povezanih s pandemijo in sta se temu ustrezno morala tudi prilagoditi. Ne zgodi se namreč pogosto, da ena sama beseda v tako kratkem času zaznamuje javni diskurz in prevlada nad vsemi drugimi temami. Covid-19 je že dodan v Oxfordov slovar, tega pa so se morali lotiti prej, kakor bi se drugače, saj slovar obnavljajo štirikrat na leto. Decembra so globalni diskurz še zaznamovale besede kot so Brexit, impeachment in izrazi povezani s podnebnimi spremembami, katerim so se počasi pridružile še aktualne besede kot so bushfire, koala, Iraqi in druge, do konca marca pa je bilo vseh 20 besed na Oxfordovem seznamu najbolj uporabljenih besed povezanih s koronavirusom.

Včasih niti ne opazimo, kako so v naš besednjak vdrle besede, ki jih prej nismo poznali ali uporabljali, in spremenile naš način izražanja. Vse, še tako majhne spremembe kažejo na to, da se je naše življenje spremenilo na vseh ravneh našega obstoja, vendar moramo postati bolj pozorni nanje, saj nas opominjajo, da vse le niso tako slabe.

Avtorica: Neli Mlinar

Fotografija: Image by Free-Photos from Pixabay