Objava kandidatov za svetnika Škis/Šols 20/21

V skladu z razpisom za volitve svetnikov sveta zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 2020/2021, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Kluba litijskih in šmarskih študentov, dne 1. 10. 2020, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba litijskih in šmarskih študentov objavlja seznam prispelih kandidatur. Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura. Za mesto svetnika Zveze Škis je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

1.) Kandidati za mesto svetnika Sveta Šols

Kandidat 1: Ime in priimek: Neža Stopar Koprivnikar, leto rojstva: 1999 ter letnik in smer študija: 2. letnik Pedagoška fakulteta, smer fizika-matematika.

2.) Kandidati za mesto svetnika Zveze Škis

Kandidat 1: Ime in priimek: Neža Stopar Koprivnikar, leto rojstva: 1999 ter letnik in smer študija: 2. letnik Pedagoška fakulteta, smer fizika-matematika.

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na Občnem zboru članov Kluba litijskih in šmarskih študentov, dne 24. 10. 2020.

Litija, 13. 10. 2020

Volilna komisija Kluba litijskih in šmarskih študentov