Novost na Klišeju: recikliran papir za tisk

Na Klišeju je sedaj za tisk na voljo le recikliran papir, ki je do okolja prijaznejši, cena tiska za člane in nečlane pa ostaja enaka (2 centa/5 centov za čb in 5 centov/10 centov za barvno stran).

Poraba papirja v svetu, tudi v Sloveniji, se povečuje. Izračuni kažejo, da ga posameznik porabi približno 50 kilogramov na leto. Če bi po vsem svetu reciklirali le polovico razpoložljivega odpadnega papirja, bi se izognili sečnji približno 20 milijonov hektarjev gozdov na leto, saj papirna industrija 35 odstotkov surovin še vedno pridobi iz na novo podrtih dreves. Papir je treba reciklirati, ker s tem ohranjamo gozdove, varčujemo z energijo in zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Pri recikliranju se porabi manj surovin (lesa in vode), energije, manj oziroma skoraj nič kemikalij, bistveno pa se zmanjšajo izpusti CO2 v ozračje. Prevoz in priprava surovin, kot je les za izdelavo papirja, bolj obremenjujeta okolje, zlasti odpadne vode so bolj onesnažene kot tiste, ki nastanejo med procesom reciklaže.

Na Klišeju smo v težnji po čimbolj trajnostnem in odgovornem ravnanju do okolja začeli uporabljati recikliran papir. Cena tiska za člane in nečlane ostaja enaka. Papir je enake kakovosti, le ton barve je rahlo rjavkast. V primeru, da tiskaš zelo pomembne dokumente, lahko izjemoma dobiš tudi bel papir, a na to opozori pred začetkom tiskanja!