KlišAID delavnica – Glavo gor!

V sklopu projekta KlišAID – skoči na Kliše po moč nudimo brezplačne psihosocialne posvete. Ker je poleg strokovne pomoči, ko je le-ta potrebna, pomembna tudi preventivna skrb za mentalno zdravje, načrtujemo tudi 1 delavnico mesečno, na temo mentalnega zdravja, njegovega izboljšanja in detabuiziranja teme. Del preventive pa je tudi zdrava samopodoba, samozavest in samospoštovanje. V sredo, 23.3., smo se srečali na Zoomu, na delavnici »Glavo gor!«, ki jo je vodila študentka psihosocialne pomoči, Kaja Koražija.

Na delavnici smo izvedeli, kaj predstavljajo pojmi samopodoba, samozavest in samospoštovanje in pomen le-teh za naše duševno zdravje. Delili smo svoje izkušnje in spoznali nekaj krepitvenih tehnik. Pogovor pa je tekel tudi o tem, kako se tej trije pojmi med seboj prepletajo  – ali je oseba lahko zelo samozavestna, ob enem pa ima zelo nizko samopodobo? Kaj pa dobro samospoštovanje in nizko samozavest?

Spremljajte naš Facebook profil za informacije o vseh nadaljnjih aktivnostih projekta KlišAID https://www.facebook.com/klise.klub/

Projekt KlišAID je financiran s strani programa Evropska Solidarnostna Enota, sofinanciran s strani Evropske Unije.