Javna objava kandidatov za svetnika Kluba litijskih in šmarskih študentov 2021

V skladu z razpisom za volitve svetnikov sveta zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 2021/2022, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Kluba litijskih in šmarskih študentov, dne 9. 11. 2021, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba litijskih in šmarskih študentov objavlja seznam prispelih kandidatur.

Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura. Kandidatka je: 1. Neža Stopar Koprivnikar, 1999, 3. letnik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, visoka šola, program fizika-matematika, dvopredmetni učitelj.

Za mesto Svetnika Sveta Zveze ŠKIS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura. Kandidatka je: 1. Neža Stopar Koprivnikar, 1999, 3. letnik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, visoka šola, program fizika-matematika, dvopredmetni učitelj.

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na Občnem zboru članov Kluba litijskih in šmarskih študentov, dne 4. 12. 2021, v Kulturnem centru Litija (Trg na stavbah 8 a).

Volilna komisija Kluba litijskih in šmarskih študentov