Projekt: Inovativni in trajnostni pristopi za tehnološko opolnomočenje

Kliše Klub je na projektu Inovativni in trajnostni pristopi za tehnološko opolnomočenje kot zunanji partner sodeloval z izvajalko Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani. Projekt je bil financiran v okviru internega razpisa Univerze v Ljubljani Študentski projekti za trajnostni razvoj, vezano na ukrep RSF (tj. Razvojni steber financiranja 2021-2024) »Vključevanje lokalnih, regionalnih in globalnih izzivov trajnostnega razvoja, interdisciplinarnosti in STEAM pristopov v študijski proces« (tj. ukrep C.III.1).

Tehnološko usmerjena izobraževanja oz. resursi na splošno so in bodo ključni pri opolnomočenju sodobne družbe in posameznikov v njej. S projektom smo želeli prispevati k t. i. izobraževanju za trajnostni razvoj, kar pomeni, da smo analizirali in povezovali tehnološke pristope ter ključna trajnostna vprašanja, predvsem z namenom poučevanja oz. učenja na projekt vključenih študentov in drugih deležnikov, ki bodo lahko prosto dostopali do projektnih rezultatov. Izvedba projekta je bila planirana in izvedena v 4-ih sklopih, osredotočali smo se na cilje ZN glede kakovostnega (neformalnega) kakovostnega izobraževanja in inovacij, v smislu promocije in ustrezne razlage/uporabe sodobnih tehnologij (»technology toolkit«).

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani: https://www.itptom.si/.