Klišblog: Prazne ulice

Prispevek je bil napisan v stanovanju, ki se nahaja v bližini središča mesta. Mestni prostor je navadno v toplejših delih leta še posebej poln življenja, toda pogled skozi okno prikazuje popolnoma drugačno sliko. Glavna prometnica je deležna povsem umirjenega prometa tudi v času konice, površine okoli izobraževalnih ustanov so prazne. Ulico občasno prečkajo posamezniki ali manjše skupine ljudi, med seboj oddaljeni na razdalji, ki jo priporočata domača in svetovna zdravstvena stroka. Zaradi edinstvenih razmer, ki so posledica izbruha epidemije do sedaj človeštvu neznanega virusa, se je predvsem življenje na javnih površinah precej ustavilo.

Prazne ulice, trge, ploščadi, lokale in druge javne površine pa lahko najdemo tudi izven izrednih razmer kot so epidemije. Bolj pogosto se pojavljajo v manjših oblikah- zapuščene in opuščene stavbe in manjša naselja ali dotrajani in zastareli infrastrukturni objekti. Obstaja pa vrsta trajno zapuščenih, močno urbaniziranih območjih višjih ali visokih kapacitet, ki so že vrsto let brez stalnih prebivalcev. Razlogi za njihovo degradacijo so številni, v nadaljevanju bom s primeri predstavil tri območja, ki so bila zapuščena zaradi vpliva družbenih, političnih, naravnih in naravnih razmer ali kombinacije le-teh.

Pripyat, Ukrajina (Evropa). Leto ustanovitve: 1970. Maksimalno število prebivalcev: 50 000. 

Pričel bom z verjetno enim izmed svetovno najbolj poznanih in odmevnih zapuščenih krajev, ki je večino svojih prebivalcev izgubilo v manj kot tednu dni. Mesto Pripyat je ukrajinsko mesto, ki je locirano blizu meje z Belorusijo. Ustanovljeno je bilo leta 1970 za delavce, zaposlene v bližnji jedrski elektrarni Chernobyl. Mesto je prebivalcem nudilo vso potrebno infrastrukturo in storitve za udobno življenje- stanovanja, napredno bolnišnico, osnovne šole, trgovine, telovadnico ipd. Leta 1986 je med testiranjem na enem izmed reaktorjev prišlo do nesreče, ki je v okolico izpustila enormne količine nevarnega sevanja in je botrovala k izselitvi vseh prebivalcev v radiju 30 kilometrov od kraja nesreče. Pripyat je bilo kot mesto, ki se nahaja najbližje reaktorju tudi najprej izseljeno, v njem so ostali zgolj ljudje, ki so se ukvarjali z analizo in sanacijo nesreče ter redki vztrajni civilisti, ki so se izselitvi odrekli.

Nekoč mlado mesto polno energije je danes polno divjih živali, ki jim odsotnost človeške dejavnosti omogoča nemoteno življenje. Pripyat je postalo mesto duhov zaradi usodne človeške napake, ki je okolico spremenilo v neprimerno za življenje ljudi za več stoletij. Mesto je sicer dostopno organiziranim turističnim skupinam.

Bodie, Kalifornija (ZDA). Leto ustanovitve: 1859. Maksimalno število prebivalcev: 5000-7000

Drugo prazno mesto se nahaja v Kaliforniji. Korenine mesta segajo v obdobje zlate mrzlice. Leta 1859 so na območju današnjega opuščenega mesta odkrili zlato in s tem začrtali nadaljnji potek razvoja mesta. V naslednjih tridesetih letih se je iz manjšega taborišča razvilo naselje z 2000 zgradbami in 5000-7000 prebivalci. Prvim naseljencem- zlatokopcem so se pridružile njihove družine, zaradi potreb novih prebivalcev so se razvile potrebe po dodatnih storitvah. Mesto je imelo šolo, banko,  cerkev, številne gostilne, začasna prenočišča, bencinsko črpalko in ostale storitve, ki so potrebne za lagodno življenje.

Prvi izpad populacije se je zgodil leta 1880 z odhodom delavcev v kraje z donosnejšimi rudniki. Kljub vzpostavitvi železniške proge in pridobitve elektrike je število prebivalcev vztrajno padalo, leta 1910 je  mesto štelo zgolj 698 prebivalcev. Dodatno je mesto v naslednjih letih prizadel še požar in nadaljnje odseljevanje delavcev, zadnji rudnik je svoja vrata zaprl leta 1942. Dvajset let kasneje je mesto pridobilo nacionalni pomen kar je preprečilo totalen propad mesta. Danes so ostanki naselja (ohranilo se je 110 stavb) del nacionalnega parka v obliki muzeja na prostem.

Mesto je obstajalo zaradi ekonomskega potenciala, ki so ga predstavljali rudniki. Ko je bil potencial do konca izčrpan je bilo mesto obsojeno na propad saj je ostalo brez glavnega vira dohodkov. Dodatno je k degradaciji pripomogla tudi oddaljena lega in visoka nadmorska višina, ki je prinesla dolge in hude zime. Po svetu obstajajo številna rudarska naselja, ki so po zaprtju rudnikov ostala brez delavcev in dohodkov. Nekatera so bila uspešno preobražena v turistično/ pustolovske atrakcije, številna so prepuščena propadu.

Burj Al Babas, Turčija (ZDA). Leto ustanovitve: 2014. Maksimalno število prebivalcev: 0.

Burj Al Babas je zapuščeno luksuzno stanovanjsko naselje katerega gradnja se je pričela leta 2014. Nahaja se sredi manj poseljene pokrajine med Ankaro in Instanbulom. Privatno podjetje je z gradnjo stanovanjskega kompleksa pričelo leta 2014, leta 2019 pa je zaradi bankrota gradnjo ustavilo. Vile so na zunaj stilsko posnemale izgled francoskih gradov, načrtovan je bil poenoten izgled vseh vil. Poleg stanovanjskih zgradb je se je v središču naselja gradil zabaviščno storitveni center in turške kopeli. Trenutno je investitor v iskanju novih kupcev nedokončanih objektov s katerimi bi si pokril dolgove in nadaljeval z gradnjo.

Za razliko od prvih dveh primerov, pri zadnjem naselje še nikoli ni zaživelo. Projekt je bil ustavljen zaradi prevelikih ambicij investitorjev, ki so ostali brez ustreznih sredstev za dokončanje. Podobni nedokončani in nenaseljeni projekti so največkrat posledica nenadne izgube dohodkov oziroma sredstev investitorja, najpogosteje v obdobju finančnih kriz.

Prazne ulice so pojav, ki ni prisoten zgolj v izrednih razmerah, kjer je gibanje na javnih površinah omejeno  s strani države. Naselja, ki stalnih prebivalcev verjetno ne bodo več imela, so zapuščena zaradi kompleksnih in dostikrat prepletajočih razlogov. Med bolj pogostimi je prevelika odvisnost od gospodarske panoge (npr. rudarjenje) upad katere pomeni propad naselja. Določena naselja ostanejo nenaseljena zaradi nevarnosti naravnih nesreč- cunami v New Orleansu je trajno izselil večja stanovanjska naselja. Pojavnost zapuščenih naselij in mest je še posebej velika na območjih propadlih političnih ureditev kot sta bivša nacistična Nemčija in Sovjetska zveza. Na omenjenih naseljih se še danes najdejo neodkriti infrastrukturni objekti, ki so bili namenoma skriti pred očmi javnosti.

Tovrstni kraji so izredno zanimivi za nadaljnjo poizvedovanje ali obiska na lokaciji, saj govorijo o neuspešnih zgodbah in ambicijah, ki so se pogosto končale zaradi človeške napake.

Avtor: Marjan Gracar

Viri in fotogracije:
– https://en.wikipedia.org/wiki/Pripyat
– https://allthatsinteresting.com/burj-al-babas
-Image by RD LH from Pixabay