Na kolo!

Zamenjati prevozno sredstvo in se namesto z avtom po opravkih odpeljati s kolesom? Tudi to je mogoče. Ob naraščajoči okoljski ozaveščenosti smo se tudi v Klubu litijskih in šmarskih študentov odločili stopiti korak naprej in sprejeli povabilo Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj za soorganizacijo proaktivne kavarne v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje. Trajnostni razvoj je razvoj, ki si ga mladi še posebej želimo. V skladu z varovanjem okolja zmanjšujemo izpuste CO2, prehajamo na okolju čistejšo tehnologijo, menjamo oblike prevoznih sredstev in oblike pridobivanja energentov ter se še drugače prilagajmo tovrstnemu razvoju v ožjem pomenu besede za boljše življenje vsem. Mladi opažamo tudi vse večjo statičnost na delovnih mestih, podaljšani urniki v šolah ali fakultetah pa nam neposredno onemogoča različne oblike gibanja, kar slabša odpornost imunskega sistema posledično pa tudi zdravja. Že pred letom dni smo v prostorih IC Geoss-a v Litiji z omenjenim inštitutom soorganizirali proaktivno kavarno na temo Okolje, zdravje in mladi, z namenom mlade spodbuditi k izražanju svojih idej, potreb in opažanj za svojo boljšo prihodnost v lokalnem okolju v povezavi z omenjenimi temami. Kot ena izmed osnovnih neizpolnjenih potreb mladih se je izkazala  kolesarska infrastruktura, ki bi lahko z ustrezno ureditvijo pripomogla k manjšemu okoljskemu onesnaževanju in povečanem gibanju ter zdravju mladih. Kolesarjenje na faks, v službo in po opravkih zadosti obema potrebama – izboljša zdravje, v manjših, vendar zelo pomembnih razsežnostih, pa pripomoremo tudi k varovanju okolja. Ker je pot do spremembe tovrstnih navad in spremembe celotne infrastrukture zelo dolga, smo začeli z majhnimi koraki in v okviru pobude Na kolo!, ki je bila financirana s strani Ministrstva za zdravje in Inštituta za za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, postavili kolesarska stojala na treh lokacijah, eno v Šmartnem in dve v Litiji. Odgovor na potrebo pa je dobil še večjo razsežnost, ko je Občina Litija postavila še nekaj svojih kolesarskih stojal, tako da smo skupaj pokrili večji prostor litijske mestne infrastrukture. Po mnenju mladih bi bilo potrebno tovrstne teme večkrat uvrstiti na sezname sej občinskih svetov, saj lahko le z aktivnim posvečanjem tematiki in dolgotrajnim pozitivnim ravnanjem povzročimo spremembe v okolju.  Veseli smo, da lahko vsaj v manjši meri vseeno pripomoremo k uresničevanju potreb mladih in hkrati izpostavljamo pomembne in prezrte teme v lokalni javnosti.

V današnjih časih je ogromno tovrstnih pozivov, a jim s pogostostjo pomembnost ne pada, zato (znova) v premislek: na vseh nas je, da razmislimo, s kakšnim prevoznim sredstvom se bomo po opravkih odpravili naslednjič – izgovorov pa je (tudi z novimi stojali) vse manj in manj.

Jasna Sitar, predsednica Kluba litijskih in šmarskih študentov

Fotografije: Anže Malis