LETNI ZBOR ČLANOV IN VOLITVE ZA SVETNIKA/-ICO SVETA ŠOLS IN ZA SVETNIKA/-ICO SVETA ZVEZE ŠKIS KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 2022

Litija, 28. 11. 2022: Upravni odbor Kluba litijskih in šmarskih študentov vabi svoje člane na Redni letni zbor članov, ki bo potekal v petek, 23. decembra 2022 na sedežu Kluba KLIŠE (Valvazorjev trg 8), s pričetkom ob 18.00.

Na zboru članov bodo potekale tudi volitve svetnika/-ice v svet Šols in Zvezo Škis. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje 14 dni pred dnem volitev, priporočeno po pošti na sedež kluba (Valvazorjev trg 8, 1270 Litija) s pripisom ”za volilno komisijo”. Celoten razpis se nahaja v priponki.