RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/ PROJEKTOV V LETU 2016

KLIŠE in MC Litija objavljata razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2016. Namen javnega razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/projektov, ki jih izvajajo mladi. Mladi se lahko na ta razpis prijavijo v okviru mladinskih društev, kulturnih in drugih društev, neformalnih skupin in drugih neprofitnih organizacij. Na ta javni razpis se lahko prijavijo tudi mladi/dijaki, ki niso člani društev in drugih neprofitnih mladinskih organizacij, v tem primeru je prijaviteljica lahko šola, katero dijak/i oz. dijakinja/je obiskujejo. Rok za oddajo vlog je 22.04.2016.

Več informacij v prilogah

Razpis za mlade 2016

Obrazec poročilo 2016