Pregled kandidatur za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS

Dne 2. 12. 2016 se je iztekel rok za prijavo za mesti svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS. Volilna komisija je na svoji seji dne 2. 12. 2016 odpirala prispele kandidature in ugotovila, da sta veljavni naslednji kandidaturi:

  • za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS: Rok Retar
  • za svetnika v Svetu ŠOLS: Rok Retar