Vizija

Strateški nameni in cilji do leta 2020

 • Pridobitev dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti.
 • Pridobiti 50.000 evrov sredstev na letni ravni iz virov, ki niso koncesijska dajatev.
 • Zaposliti eno osebo za polni delavni čas
 • Izvesti najmanj 1 druženje članov Kluba na mesec. Od tega je vsak drugi mesec namenjen izobraževanju.
 • Ponuditi mladim iz Litije in Šmartnega pri Litiji možnost vključevanja v mednarodne projekte
 • Letno organizirati vsaj 4 projekte z udeležbo nad 250 ljudi,
 • Pridobiti vse točke pridnostnega sklada Zveze Škis, potrjenega s strani Sveta ŠOLS
 • Dvigniti prepoznavnost Kluba.
 • Izvedba raziskave o prepoznavnosti Kluba v lokalnem okolju.
 • Na letni ravni organizirati vsaj 50 različnih projektov, s povprečno udeležbo vsaj 20 ljudi na projekt. Projekti morajo pokrivati vsa tematska področja, ki jih predvideva Študentska organizacija Slovenije.
 • Organizirati vsaj 1 projekt letno v sodelovanju z Občino Litija in vsaj en projekt z Občino Šmartno pri Litiji.
 • Organizirati vsaj 1 projekt letno s pomenom za širšo lokalno skupnost.
 • Oblikovati ustrezno povezavo s preostalimi mladinskimi društvi v Upravni enoti in z njimi sodelovati pri vsaj 5 projektih letno
 • Zagotoviti popolno transparentnost poslovanja, ki bo komurkoli omogočala vpogled v vse podrobnosti vseh Klubskih poslov.
 • Zagotoviti popolno doslednost izpolnjevanja sprejetih dogovorov.

 

Podcilji za dosego strateških ciljev:

Pridobitev dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti.

 • Iskanje možnosti za dodatne prostore

Pridobiti 50.000 evrov sredstev na letni ravni iz virov, ki niso koncesijska dajatev.

 • Vzpostaviti team za pridobivanje virov iz drugih sredstev
 • Ustrezno izobraziti posameznike znotraj teama
 • Prijaviti in izvesti več projektov, ki so financiranih ali sofinanciranih iz drugih virov.

Zaposliti eno osebo za polni delavni čas

 • Kandidirati na razpisu za javna dela
 • Iskanje drugih možnosti za zaposlitev osebe

Izvesti najmanj 1 druženje članov Kluba na mesec. Od tega je vsak drugi mesec namenjen izobraževanju.

 • Izdelava načrta izobraževanj in druženj
 • Izvedba delovnega vikenda

Ponuditi mladim iz Litije in Šmartnega pri Litiji možnost vključevanja v mednarodne projekte

 • Organiziranje projektov z mednarodno udeležbo
 • Sodelovanje z organizacijami v tujini in možnost pošiljanja udeležencev na projekte v tujino.

Letno organizirati vsaj 4 projekte z udeležbo nad 250 ljudi,

Organizacija naslednjih projektov:

 • Halloween party
 • Pust party
 • Gledališka predstava
 • Športni dogodek

Pridobiti vse točke pridnostnega sklada Zveze Škis, potrjenega s strani Sveta ŠOLS

 • Izpolnjevanje pogojev

Dvigniti prepoznavnost Kluba.

 • Izpolnjevanje vseh strateških ciljev

Izvedba raziskave o prepoznavnosti Kluba v lokalnem okolju

 • Izvedba ankete

Na letni ravni organizirati vsaj 50 različnih projektov, s povprečno udeležbo vsaj 20 ljudi na projekt. Projekti morajo pokrivati vsa tematska področja, ki jih predvideva Študentska organizacija Slovenije.

 • Ohranjanje timske strukture
 • Dodelitev sredstev timom na letni ravni
 • Redni mesečni sestanki Upravnega odbora in Klubskih aktivistov

Organizirati vsaj 1 projekt letno v sodelovanju z Občino Litija in vsaj en projekt z Občino Šmartno pri Litiji.

 • Pustni Karneval
 • Halloween party

Organizirati vsaj 1 projekt letno s pomenom za širšo lokalno skupnost.

 • Narediti načrt in izhajati iz njega

Oblikovati ustrezno povezavo s preostalimi mladinskimi društvi v Upravni enoti in z njimi sodelovati pri vsaj 5 projektih letno

 • Povezava donatorskih sredstev s sodelovanjem z drugimi društvi v lokalnem okolju.
 • Zagotovitev izvajanja projektov z drugimi društvi na mesečni ravni

Zagotoviti popolno transparentnost poslovanja, ki bo komurkoli omogočala vpogled v vse podrobnosti vseh Klubskih poslov.

 • Objava letnih načrtov in poročil na spletni strani Kluba.

Zagotoviti popolno doslednost izpolnjevanja sprejetih dogovorov.

 • Priprava realnih načrtov (evalvacija prejšnjih) in teženje k temu, da poročila ne odstopajo od načrtov (predvsem iz finančnega vidika)