8.4 C
Litija
21/10/2017

RAZPIS VOLITEV ZA NADZORNO IN DISCIPLINSKO KOMISIJO KLUBA 2017

Pravico voliti in biti voljen v organe Kluba ima vsak polnoleten državljan republike Slovenije, ki na dan oddaje kandidature izkazuje članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov.

Kandidati za mesta v organih Kluba ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, letnik in smer študija, kontaktne podatke (e-mail, telefonska številka), navedbo funkcije za katero kandidat kandidira ter lastnoročni podpis kandidata.

Volitve vključujejo glasovanje za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije in svetnika v Svet študentskih klubov.

Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo potekajo z glasovanjem za posameznega kandidata.

Možne opredelitve pri glasovanju so: za, proti, vzdržan.

Volitve v organe kluba  vedno potekajo tajno. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov. V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni trije kandidati, ki prejmejo največje število glasov. Mandatna doba izvoljenih kandidatov za vse organe Kluba je dve leti.

Zbor članov je sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj polovica vseh članov. V primeru premajhnega števila prisotnih članov se zasedanje odloži za 30 min. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj 10 članov.

Kandidature za mesta v vseh organih Kluba morajo biti oddane izključno na priloženem obrazcu in poslane na sedež Kluba najkasneje do 3. 11. 2017 (velja datum poštnega žiga).

Zbor članov, na katerem bodo potekale tudi volitve, bo potekal v četrtek, 9. 11. 2017 od 18.00 ure dalje.

Obrazec za volitve 2017

Razpis volitev za nadzorno in disciplinsko komisijo kluba 2017

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov

Marisa Mrzel l.r.

Volitve svetnikov sveta zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 2017

16.12.2016 ob 18.00 bo na Klubu litijskih in šmarskih študentov potekal redni občni zbor članov, kjer bodo potekale tudi volitve svetnikov.

Kandidira lahko vsak, ki ima v študijskem letu 2016/17 status študenta in ni član katerekoli politične stranke ali njenega podmladka. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje 14 dni pred dnem volitev priporočeno po pošti na sedež kluba (Valvazorjev trg 8, 1270 Litija) s pripisom ”za volilno komisijo”.

Kandidatura obrazec svetnik

Razpis kandidature za svetnika ŠOLS

Razpis kandidature za svetnika Zveze ŠKIS

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov

Marisa Mrzel l.r.

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSEDNIKA KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 2017

Predsednik Kluba litijskih in šmarskih študentov vodi poslovanje društva in nastopa kot eden izmed ustvarjalcev študentskega in mladinskega dogajanja v lokalnem okolju. Hkrati je poleg svetnika kluba tudi pomemben vezni člen med zvezo študentskih klubov Slovenije (Zvezo ŠKIS) in samim klubom. Funkcija omogoča zastopati interese študentov, zato vabimo vse, ki jih zanima študentska politika, vodenje, timsko ter projektno delo, da kandidirajo na volitvah Kluba litijskih in šmarskih študentov.

Pravico voliti in biti voljen za predsednika ima vsak študent  s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba s statusom Študentske organizacije lokalne skupnosti, kjer voli oziroma kandidira.

Predsedniki študentskih klubov ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka.

Volivec in kandidat za predsednika svojo volilno pravico uresničujeta v študentskem klubu, ki deluje v kraju, kjer imata stalno prebivališče.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, ter lastnoročni podpis kandidata. Kandidatura mora vsebovati tudi vsebinski in finančni plan projektov za naslednje leto, vizijo delovanja Kluba in vizijo umestitve Kluba v lokalno okolje.

Volitve bodo potekale v četrtek, 9. 11. 2017 od 18.00 ure dalje v klubskih prostorih. Kandidati morate svojo kandidaturo oddati priporočeno po pošti do srede 3. 11. 2017.

Obrazec za volitve 2017

Razpis volitev za predsednika 2017

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov

Marisa Mrzel l.r.

Omogočimo šolanje 2017/2018

Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi želimo pomagati mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, šolske potrebščine, orodje, material, šolnina).

V ta namen smo pripravili javni razpis na katerem lahko kandidiraš za 200€ nepovratne pomoči. Besedilo razpisa najdeš na naših spletnih straneh (www.mclitija.siwww.klise-klub.si)

Za pomoč pri pripravi vloge bomo v četrtek 5.10.2017 ob 18.00 v prostorih MC Litija, organizirali kratko delavnico. Na njej bomo predstavili razpis, pojasnili razpisne pogoje in odgovarjali na vaša vprašanja.

Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, prvi je 20. oktobra 2017, do razdelitve sredstev.

 

Vloga za razpis

Razpisna dokumentacija

V petek se začenja Sejem rabljenih učbenikov Zveze ŠKIS: letos na novi lokaciji

Ljubljana, 6. 9. 2017 – Ob koncu tedna bo Stritarjeva ulica napolnjena z učbeniki, delovnimi zvezki in drugo rabljeno srednješolsko literaturo, ki bo marsikatero družino in dijake razbremenila stroškov obveznih nakupov na začetku novega šolskega leta. Sejem rabljenih učbenikov Zveze ŠKIS bo letos potekal 8. septembra od 13. do 18. ure in 9. septembra od 9. in 14. ure.

KLIŠEJEV KOMPAS 2017/18

Gremo Škisat na Šmarno goro!

Športno obarvan projekt Zveze ŠKIS »Gremo Škisat na Šmarno goro«, ki je potekal v mesecu juniju, se je zaključil. Osem klubov in 70 posameznikov je tekmovalo v različnih kategorijah, zmagovalce pa že čakajo lepe nagrade.

ŠPORTNO POLETJE Z MC LITIJA

Poletje in brezskrbni počitniški dnevi so pred vrati. Mladinski center Litija tudi letos vabi na Športno poletje. Pester športen program se bo odvijal od zadnjega tedna junija in vse do konca poletnih počitnic. Program je namenjen otrokom in mladim. Razpored dejavnosti lahko preverite na urniku. Program pripravlja Mladinski center Litija s partnerjema: Klub litijskih in šmarskih študentov in Društvo prijateljev mladine Litija. Sofinanciran pa je s strani Fundacije za šport.

V letošnjem letu se bo pri izvedbi dejavnosti pridružil tudi Klub litijskih in šmarskih študentov z jutranjo in skupinsko vadbo. Vadbe bodo potekale na prostem,  vodila pa jih bo Marisa Mrzel. Na vadbo so obvezne predhodne prijave vsaj 24 ur pred pričetkom vadbe na 040/ 933266 ali marisa.m@klise-klub.si.

 

     

 

 

Let´s learn from each other! Level 3

Klub litijskih in šmarskih študentov zadnji teden julija organizira mednarodno usposabljanje Let´s learn from each other! Level 3. Namenjeno je mladim, ki si želijo postati mentorji drugim mladim, voditi in prijavljati projekte ter pridobiti veščine timskega dela, organizacije in komunikacije. Prisotni bomo mladi iz 11 držav. Delno bo projekt potekal v Litiji, kjer bomo spoznavali lokalno okolje in organizacije, delno pa v hostlu Pekarna v Mariboru. Vsi stroški so kriti v okviru projekta Erasmus+ Mladi v akciji. Te zanima? Pošlji krajše motivacijsko pismo na klub.klise@gmail.com do 20.6.2017. Iščemo še eno/enega udeleženko/ca. Po opravljenem usposabljanju prejmeš youthpass potrdilo.
Več informacij najdeš v priponki.

20 ŠKISOVIH, MILIJON NORIH ZGODB, 50 OSNOVNIH ŠOL, NEŠTETO ODIGRANIH NOT

Ljubljana – 2. 6. 2017 – Današnji petek je bil za osnovnošolce ljubljanske Osnovne šole Ledina nadvse poseben dan. Že res, da se vsi že veselijo zasluženih poletnih počitnic, vendar so se danes k pouku odpravili z velikimi nasmeški na obrazu, saj so vedeli, da jih na prvi junijski petek čakajo posebni obiski. V hram znanja, kjer se že več kot 150 let izobražujejo ljubljanski otroci, so na obisk prišli organizatorji največje tržnice pri nas. Tiste tržnice, kjer vas namesto branjevk s solato za stojnicami pričakajo nasmejani študentje, ki z navdušenjem predstavljajo lokalne specialitete vseh koncev Slovenije, v večernih urah pa se pred prihajajočimi izpitnimi obveznostmi s prijatelji še zadnjič sprostijo ob zvokih največjih imen slovenske in tuje glasbene scene. Govorimo seveda o Škisovi tržnici!

X