-0 C
Litija
09/12/2016

Pregled kandidatur za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS

Dne 2. 12. 2016 se je iztekel rok za prijavo za mesti svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS. Volilna komisija je na svoji seji dne 2. 12. 2016 odpirala prispele kandidature in ugotovila, da sta veljavni naslednji kandidaturi:

  • za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS: Rok Retar
  • za svetnika v Svetu ŠOLS: Rok Retar

KIZS – KLIŠE – jeva IZOBRAŽEVALNA SOBOTA

 

KLIŠE – jeva IZOBRAŽEVALNA SOBOTA

KDAJ?  Sobota, 3.12.2016 od 9.00 do 13.00 ure

KJE?  Klub KLIŠE

KAJ?  DELAVNICA s temami:

Delovanje Kluba Kliše.

S kakšnimi izzivi se klub sooča.

Pomen kluba v lokalni skupnosti.

Razvijanje motivacije med aktivisti.

Predstavitev mladinskih izmenjav v programu Erasmus+.

KDO?  Aljaž Zupan, ŠKIS – ov trener

Vabljeni!

1. DECEMBER – DAN BOJA PROTI AIDS- u

img_20161201_103250-1     15302493_10207723089344338_211964834_o-2

Epidemija HIV-a je v porastu, pri tem ostaja najpomembnejše ozaveščanje o varni spolnosti med vsem prebivalstvom, predvsem pa med mladimi. Poudarek je na preventivi, promociji varne spolnosti in uporabe kondoma. Pri tem je prav tako pomembno ozaveščanje, da je bila to še pred desetimi leti smrtna okužba, danes pa gre za obvladljivo kronično nalezljivo bolezen, če okužbo odkrijejo v zgodnji fazi.

Informator za mesec december

info_dec2 info_dec1

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSEDNIKA KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 2016

Predsednik Kluba litijskih in šmarskih študentov vodi poslovanje društva in nastopa kot eden izmed ustvarjalcev študentskega in mladinskega dogajanja v lokalnem okolju. Hkrati je poleg svetnika kluba tudi pomemben vezni člen med zvezo študentskih klubov Slovenije (Zvezo ŠKIS) in samim klubom. Funkcija omogoča zastopati interese študentov, zato vabimo vse, ki jih zanima študentska politika, vodenje, timsko ter projektno delo, da kandidirajo na volitvah Kluba litijskih in šmarskih študentov.

Pravico voliti in biti voljen za predsednika ima vsak študent  s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba s statusom Študentske organizacije lokalne skupnosti, kjer voli oziroma kandidira.

Predsedniki študentskih klubov ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka.

Volivec in kandidat za predsednika svojo volilno pravico uresničujeta v študentskem klubu, ki deluje v kraju, kjer imata stalno prebivališče.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, ter lastnoročni podpis kandidata. Kandidatura mora vsebovati tudi vsebinski in finančni plan projektov za naslednje leto, vizijo delovanja Kluba in vizijo umestitve Kluba v lokalno okolje.

Volitve bodo potekale v petek 16. 12. 2016 od 18.00 ure dalje v klubskih prostorih. Kandidati morate svojo kandidaturo oddati priporočeno po pošti do srede 13. 12. 2016.

Obrazec za volitve 2016

Razpis volitev za predsednika 2016

Volitve svetnikov sveta zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 2016

16.12.2016 ob 18.00 bo na Klubu litijskih in šmarskih študentov potekal redni občni zbor članov, kjer bodo potekale tudi volitve svetnikov.

Kandidira lahko vsak, ki ima v študijskem letu 2016/17 status študenta in ni član katerekoli politične stranke ali njenega podmladka. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje 14 dni pred dnem volitev priporočeno po pošti na sedež kluba (Valvazorjev trg 8, 1270 Litija) s pripisom ”za volilno komisijo”.

RAZPIS VOLITEV ZA NADZORNO IN DISCIPLINSKO KOMISIJO KLUBA 2016

Pravico voliti in biti voljen v organe Kluba ima vsak polnoleten državljan republike Slovenije, ki na dan oddaje kandidature izkazuje članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov.

Kandidati za mesta v organih Kluba ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, letnik in smer študija, kontaktne podatke (e-mail, telefonska številka), navedbo funkcije za katero kandidat kandidira ter lastnoročni podpis kandidata.

Volitve vključujejo glasovanje za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije in svetnika v Svet študentskih klubov.

Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo potekajo z glasovanjem za posameznega kandidata.

Možne opredelitve pri glasovanju so: za, proti, vzdržan.

Volitve v organe kluba  vedno potekajo tajno. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov. V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni trije kandidati, ki prejmejo največje število glasov. Mandatna doba izvoljenih kandidatov za vse organe Kluba je dve leti.

Zbor članov je sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj polovica vseh članov. V primeru premajhnega števila prisotnih članov se zasedanje odloži za 30 min. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj 10 članov.

Kandidature za mesta v vseh organih Kluba morajo biti oddane izključno na priloženem obrazcu in poslane na sedež Kluba najkasneje do 13. 12. 2016 (velja datum poštnega žiga).

Zbor članov, na katerem bodo potekale tudi volitve, bo potekal v petek 16. 12. 2016 od 18.00 ure dalje.

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov

Mateja Gracar l.r.

Obrazec za volitve 2016

Razpis volitev za nadzono in disciplinsko komisijo kluba 2016

Božiček za en dan

Tarok Večer

Pridruži se nam 5.11.2016 na tarok turnitju! Super družba zagotovljena. Najboljše tri nagrade že čakajo.

Se vidimo! 😀

OMOGOČIMO ŠOLANJE


Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi sedaj pomagamo mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, šolske potrebščine, orodje, material, šolnina).